Genç Ustalar Projesi

Proje Hakkında

Genç Ustalar

Genç Ustalar Projesi

Projemizin detayları için aşağıdaki sekmelere tıklayınız

Bölge ve İşbirliği Çerçevesi

Anadolu ahşap işçiliği, karakteristik süsleme özelikleriyle Türk sanatında önemli bir yere sahiptir. Ahşap oyma ve kündekari teknikleri kapı, pencere kapağı, minber, sütun, sütun başlığı, kiriş, tavan gibi mimarinin taşıyıcı veya yardımcı öğelerinde; sandık, rahle ve mobilya gibi farklı kullanım eşyalarında bir sanat olarak uygulanmıştır. Proje bölgesi olan İstanbul bu mirasın eşsiz güzellikteki örneklerine ev sahipliği yapmaktadır. Bununla birlikte, kentin yaşam temposu, modern yaklaşımlar ve geçim sıkıntısı, kültür varlıklarına değer verme ve koruma bilincinin önüne geçmiş durumdadır. Teknolojik üretimler, zaman ve işçilik tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşürmüştür. Ahşap işlerinin seri üretimler ile ucuza hızlı şekilde yapılması sonucunda, ahşap atölyeleri kapanmaya başlamış ve ustalar üretim devresinden çıkmakla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumda, ahşap eserler ve geleneksel ahşap işçiliği belge niteliğini kaybetmekte, görsel, turistik ve hobi amaçlı farklı kişilerce kopyalanan temrinler halini almaktadır. Benzer durum, pek çok bölgede olduğu gibi, Selanik için de geçerlidir. Projenin bir basamağı, kültürel ilişkiler içinde olan bu iki kent üzerinden, Türkiye ve Yunanistan’da ahşap el işçiliğinin koruma sorunlarına sürdürülebilir çözüm önerileri aranmasıdır. Buna yönelik farkındalığı arttıracak ortak faaliyetler düzenlenecektir. Proje kapsamında geliştirilen eğitim modelinin uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması, kültürel değer ve eser koruma bilincinin lise düzeyinde verilmesi, öğrencilerin mesleki eğitimlerine uygun alt yapıya sahip kalifiye elemanlar olarak; ahşap sanatını koruma misyonu üstlenerek; mesleğini seven ve değer veren birer mezun olmalarını sağlayacaktır. Bu bağlamda, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pilot uygulama alanı olarak projemize katkı sağlamaktadır.

Amaç
Projenin amacı, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap oyma ve kündekari sanatlarının yaşatılması, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Hedefler
Meslek lisesi öğrencilerine, geleneksel ahşap oyma ve kündekari sanatını ahşap işleme becerisi, tarihsel ve kültürel değerler ve koruma bilinci bütünlüğünde öğretilmesi. Bu sayede ahşap kültür mirasını ve el işçiliğini gelecek nesillere aktaracak yeni bir yöntemin geliştirilmesi; bu sistemi sürdürmek için ulusal ve uluslararası bağlantılar oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar

Ahşap oymacılığı ve kündekari sanatının yaşatılması ve genç ustaların yetiştirilmesi ile geleneğin sürdürülmesi.
Ahşap mirasa ve geleneksel ahşap işçiliğine sahip çıkma ve koruma bilincinin oluşturulması.
Geleneksel ahşap oymacılığı ve kündekari sanatının uluslararası düzeyde tanıtılması.
Türkiye ve Yunanistan’daki geleneksel ahşap el işçiliğinin yaşatılmasına yönelik ortak çözümlere ulaşılması ve ahşap kültür mirasının korunması konusunda sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması.

Proje Çıktıları

Atölye ve Seminerler
Atölye ve Seminerler
22 haftalık atölye eğitimi ve 6 seminer.
Sergi ve Çalıştay
2 sanat sergisi, 2 çalıştay, 1 yuvarlak masa toplantısı.
Teknik Geziler
Selanik ve İstanbul arasında teknik geziler
Teknik Geziler
İstanbul ve Anadolu’da teknik geziler
Yayınlar
Broşür, proje kitabı ve modüler öğrenci notları.
Eğitim Videoları
“Eski Ustalar” eğitim videoları
Genç Ustalar Websitesi
“Genç Ustalar” WEB sitesi
Yapımed Websitesi ve Forum
YAPIMED WEB sitesi ve mesleki iletişim forumu
Online Sergi
Genç Ustalar Online Sergi

Sektörel Bakış

Proje hedefinde olan geleneksel ahşap el sanatları ve korunması konusu özellikle kültürel miras, koruma ve restorasyon sektörleri ile uyuşmaktadır. Buna ilaveten, projenin yeni eğitim metodu önerisi eğitim sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Ahşap oymacılığı ve kündekari sanatının yaşatılması, bu sanatın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması kültürel ve yaratıcı sektörün desteklenmesi anlamına gelmektedir. Ahşap oyma ve kündekari ustaları geleneksel kimliğin taşıyıcılarıdır. Genç ustaların yetiştirilmesi, mobilya, mimarlık, kültür ve yaratıcı endüstri sektörlerinde yeni iş alanları oluşturacaktır. Bu konudaki bilincin geliştirilmesi ve farkındalığın arttırılması, uluslararası tanıtımlar, Türkiye’deki ahşap eserlerin bulunduğu ve bu sanatın yapıldığı yörelere yurtiçi ve yurtdışından ziyaretlerin artmasını sağlayacağı için turizm sektörünü olumlu etkileyecektir.


Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.
This is default text for notification bar